Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Szanowni Państwo,

W szerokim ujęciu w tworzenie firm odpryskowych (typu spin off/out), choć w zróżnicowany sposób, może być zaangażowana cała społeczność akademicka, w procesie szerokiego transferu wiedzy i technologii do gospodarki i społeczeństwa. Działalność taka ma ścisły związek z pojęciem przedsiębiorczości akademickiej, definiowanej jako wszelkiego rodzaju zaangażowanie instytucji naukowo-dydaktycznych i naukowych, pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, pracowników naukowych jednostek naukowych, doktorantów i studentów a także absolwentów uczelni w działalność gospodarczą, ciągle jednak na styku i w oparciu o bazę intelektualną uczelni.

Firma typu spin-off – przedsiębiorstwo założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej albo studenta bądź absolwenta w celu komercjalizacji wiedzy (innowacyjnych pomysłów) lub technologii, zwykle zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo) od organizacji macierzystej1.

Firma typu spin-out – przedsiębiorstwo, które zostało założone, przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji wiedzy (innowacyjnych pomysłów) lub technologii, zwykle niezależne od jednostki macierzystej oraz posiadające niezależne źródła finansowania2.

Przykłady z wielu krajów wskazują, że firmy te skutecznie uczestniczą w transferze wiedzy (innowacyjnych pomysłów) lub technologii do gospodarki, a zarazem pozwalają na generowanie dodatkowych dochodów, często wysokich, przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, pracowników naukowych jednostek naukowych, doktorantów, studentów oraz absolwentów.

Zespół realizujący Projekt


1) Definicja zaczerpnięta z Regulaminu Rekrutacji do Projektu „SPIN-OFF, SPIN-OUT – NA START”, http://www.kczia.eu/spin/regulamin_SPIN.pdf, s.1-2.
2) Definicja zaczerpnięta z Regulaminu Rekrutacji do Projektu „SPIN-OFF, SPIN-OUT – NA START”, http://www.kczia.eu/spin/regulamin_SPIN.pdf, s.2.

 

Szukaj

ok

 

Czy uważasz, że aktualna wiedza na temat firm typu spin off/out jest wystarczająca?

Subskrybuj RSS
Biuro Projektu

35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 8, bud. L pok. 354 D

tel. 17 865-1376, 17 865 1165, email

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności